مبلمان

سایزهای مناسب نخ دوخت برای این گروه به ترتیب عبارتند از :8 ،10 ،15 ،20 همچنین  برای نمای کار متفاوت می توان از نخ های نیمه موم و بدون موم استفاده نمود. بیشتر برندهای مبلمان ترکیه از نخ دوراک استفاده می کنند که این امر در مبلمان های برتر ایران نیز صدق می کند.  نخ های نیمه موم دار( Semi Waxed Thread ) برای نما و دوخت روی کارهای چرمی و استفاده از ماشین چرخ بکار می رود.  نخ بدون موم ( Waxed Less Thread ) با کارآیی و دوخت عالی که دارای روغن مخصوص می باشد  در صنایع مبلمان، کیف و کفش با استفاده از چرخ به کار می رود.