روکش صندلی

سایزهای مناسب نخ دوخت برای این گروه به ترتیب عبارتند از 10 ، 15، 20 و همچنین برای نمای بهتر می توان از نخ های نیمه موم و بدون موم استفاده نمود.