کمربند ایمنی

سایزهای مناسب برای این گروه عبارتند از : 10 و 15و 20 . از این نخ ها برای تولید انواع کمربندهای ایمنی استفاده می شود.