نخ سایز 15

نخ های شرکت دوراک ترکیه  تحت نظارت کارشناسان تهیه شده و در سایزبندی و رنگ بندی گوناگون برای دوخت مبلمان مناسب ترین گزینه است.