نخ سایز 10

همواره سعی شده است در نخ های تولیدی پارامترهای محیط زیستی رعایت شود و همین امر سبب شده که استفاده از نخ های با کیفیت دوراک نه تنها در ترکیه بلکه در بسیار از کشورهای اروپایی مورد استقبال قرار گیرد.