نخ سایز 30

نخ های دوراک در سایزهای مختلف برای همه نوع دوخت از جمله دوخت پوشاک مناسب می باشند. این نخ ها مورد آزمایش های متعدد قرار گرفته و مورد تایید کارشناسان صنعتی می باشند.