نخ Meta Aramid

نخ های شرکت دوراک ترکیه جهت دوخت لایه های مختلف لباس های ضد حریق مورد استفاده قرار  می گیرد. این  نخ ها تا 270 درجه سانتیگراد را تحمل می کنند.