نخ نیمه موم

سایزهای مناسب نخ دوخت برای مبلمان سایزهای 8،10،15،20 هستند. اما برای نمای آنها معمولا از نخ های تمام موم و نیمه موم استفاده می شود.