نخ نیمه موم

سایزهای مناسب نخ دوخت برای روکش های صندلی عبارتند از 10،15، 20. اما برای نمای بهتر می توان از نخ های نیمه موم شرکت دوراک استفاده نمود.